Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 2.0 Ogólny (CC BY-SA 2.0)

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Przystępne podsumowanie licencji opisuje jedynie wybrane warunki i zapisy licencji Creative Commons. Niniejszy tekst nie jest licencją prawnoautorską i nie posiada wartości prawnej. Przed użyciem licencjonowanego utworu należy dokładnie zapoznać się z warunkami licencyjnymi zawartymi w licencji.

Creative Commons nie jest firmą prawniczą i nie świadczy usług prawnych. Rozpowszechnianie, publikowanie lub tworzenie odnośników do niniejszego przystępnego podsumowania ("Commons Deed") nie tworzy stosunku prawnego „adwokat-klient”.

Poniższy tekst jest jedynie przystępnym podsumowaniem licencji (której nie zastępuje).

Wolno:

 • Adaptuj — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu
 • dla dowolnego celu, także komercyjnego.
 • Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

 • Uznanie autorstwa — Należy odpowiednio oznaczyć autorstwo utworu, podać odnośnik do licencji i wskazać zmiany, jeśli takie zostały dokonane. Można tego dokonać w dowolny rozsądny sposób, o ile nie sugeruje się udzielenia przez licencjodawcę aprobaty dla siebie lub swojego sposobu wykorzystania licencjonowanego utworu.

  Co oznacza wymóg "uznania autorstwa utworu"?
  Strona, z której do nas trafiłeś zawierała zagnieżdżone metadane na temat warunków licencyjnych, łącznie z informacjami dotyczącymi określonych przez twórcę utworu sposobów uznania autorstwa utworu. Cytując utwór możesz wykorzystać poniższy kod HTML. Zawarte w nim metadane pozwolą innym użytkownikom również dotrzeć do oryginalnego utworu.
 • Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

 • No additional restrictions — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Uwagi:

 • Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie reguły dozwolonego użytku.
 • Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie oferować wszystkich wymaganych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Nowa wersja tej licencji jest już dostępna. Należy jej używać do nowych utworów, a także rozważyć zmianę starej licencji na nową w utworach już udostępnionych. Żadne utwory nie są jednak automatycznie obejmowane nową licencją.

 

The applicable mediation rules will be designated in the copyright notice published with the work, or if none then in the request for mediation. Unless otherwise designated in a copyright notice attached to the work, the UNCITRAL Arbitration Rules apply to any arbitration.

Więcej informacji.

 

If supplied, you must provide the name of the creator and attribution parties, a copyright notice, a license notice, a disclaimer notice, and a link to the material. Prior versions of CC licenses have slightly different attribution requirements.

Więcej informacji.

 

W wersji 4.0 musisz wskazać czy zmodyfikowałeś materiał i zachować opisy wcześniejszych zmian. W wersji 3.0 oraz wcześniejszych zaznaczenie zmian było wymagane tylko jeśli powstał utwór zależny.

Marking guide.

Więcej informacji.

 

Możesz również wykorzystać kompatybilną licencję opisaną na stronie https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Więcej informacji.

 

Przez użycie komercyjne rozumiemy takie, które służy przede wszystkim uzyskaniu korzyści majątkowej lub pieniężnego wynagrodzenia.

Więcej informacji.

 

Sama zmiana formatu nigdy nie powoduje powstania utworu zależnego

Więcej informacji.

 

Licencja zakazuje wykorzystania skutecznych zabezpieczeń technicznych, zdefiniowanych w odniesieniu do Artykułu 11 traktatu WIPO o prawie autorskim.

Więcej informacji.

 

The rights of users under exceptions and limitations, such as fair use and fair dealing, are not affected by the CC licenses.

Więcej informacji.

 

Dodatkowe zezwolenia mogą być niezbędne aby móc korzystać z utworu.

Więcej informacji.