Creative Commons License Deed

Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 2.0 nelokalizirana licenca (CC BY-SA 2.0)

Upozorenje

Sažetak licence (Commons Deed) naglašava samo neke ključne značajke i uvjete same licence. On sam nije licence i nema pravnu težinu. Stoga pažljivo trebate proći uvjete i odredbe same licence prije nego što koristite licencirani materijal.

Creative Commons nije odvjetnički ured i ne pruža pravne usluge. Distribuiranje, prikazivanje ili postavljanje linka na Sažetak licence (Commons Deed) ili samu licencu ne konstituira odnos pravnog zastupanja ili bilo kakav drugi odnos.

Ovo je ljudima čitljiv sažetak (a ne supstitut) licence.

Slobodno možete:

  • Stvarajte prerade — možete remiksirati, mijenjati i prerađivati djelo
  • u bilo koju svrhu, pa i komercijalnu.
  • Davatelj licence ne može opozvati slobode korištenja koje Vam je ponudio dokle god se pridržavate uvjeta licence.

Pod sljedećim uvjetima:

  • Imenovanje — Morate adekvatno navesti autora, uvrstiti link na licencu i naznačiti eventualne izmjene. Možete to učiniti na bilo razuman način, ali ne smijete sugerirati da davatelj licence izravno podupire Vas ili Vaše korištenje djela.

    Što znači "Označavanje autorstva"?
    Stranica s koje ste došli sadržavala je umetnute licencne metapodatke, između ostalog i kako autor želi biti imenovan u daljnjem korištenju djela. Ovdje možete preuzeti HTML kod koji navodi izvorno djelo. Time ćete uklopiti metapodatke u vašu stranicu i omogućiti drugima da pronađu izvorno djelo. #-#-#-#-# Stranica s koje ste došli sadržavala je umetnute licencne metapodatke, između ostalog i kako autor želi biti imenovan u daljnjem korištenju djela. Ovdje možete preuzeti HTML kod koji navodi izvorno djelo. Time ćete uklopiti metapodatke u vašu stranicu i omogućiti drugima da pronađu izvorno djelo.
  • Dijeli pod istim uvjetima — Ako remiksirate, mijenjate ili prerađujete materijal, Vaše prerade morate distribuirati pod istom licencom pod kojom je bio izvornik.

  • No additional restrictions — Ne smijete dodavati pravne uvjete ili tehnološke mjere zaštite koji će druge pravno ograničiti da čine ono što im licenca dopušta.

Upozorenja:

Dostupna je nova verzija ove licence. Nju biste trebali koristiti za nova djela, a možete njome iznova licencirati i postojeća djela. Međutim, nijedno djelo ne prelazi automatski na novu licencu.

 

Važeća pravila mirenja mogu se odrediti u autorskopravnom upozorenju koje dolazi uz djelo. A ako ga nema, onda u zahtjevu za mirenjem. Ako nije drugačije naznačeno u autorskopravnom upozorenju, za svaku arbitražu važe UNCITRAL-ova Arbitracijska pravila.

Više informacija.

 

Ako je naznačeno, morate ponuditi ime autora i atribucijskih stranaka, obavijest o autorskim pravima, obavijest o licenci, obavijest o odricanju od odgovornosti i link s materijalima. Ranije verzije CC licenci imaju nešto drugačije atribucijske zahtjeve.

Više informacija.

 

U verziji 4.0 morate naznačiti ako ste sami mijenjali materija i zadržati naznaku prethodnih izmjena. U verziji 3.0 i ranijim verzijama, naznaka napravljene izmjene nužna je samo u slučajevima prerade djela.

Marking guide.

Više informacija.

 

Možete također koristiti licencu koja je navedena na adresi: https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Više informacija.

 

Komercijalno iskorištavanje djela prije svega ide za stjecanjem komercijalne koristi ili novčane naknade.

Više informacija.

 

Samo promjena formata nikada ne stvara preradu.

Više informacija.

 

Licenca zabranjuje primjenu tehnoloških mjera kako su definirane u Članu 11. Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Više informacija.

 

The rights of users under exceptions and limitations, such as fair use and fair dealing, are not affected by the CC licenses.

Više informacija.

 

Možda morate dobiti dodatna dopuštenja prije no što smijete koristiti materijal na željeni način.

Više informacija.