Creative Commons License Deed

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 2.0 Γενικό (CC BY-SA 2.0)

Αποποίηση

Αυτό το έγγραφο επισημαίνει μόνο μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά και όρους της πραγματικής άδειας. Δεν είναι άδεια και δεν έχει νομική ισχύ. Θα πρέπει προσεκτικά να επιθεωρήσετε όλους τους όρους και προϋποθέσεις της κανονικής άδειας πριν χρησιμοποιήσετε το αδειοδοτούμενο υλικό.

Η Creative Commons δεν είναι εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών και δεν παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Η διανομή, προβολή, ή σύνδεση σε αυτό το έγγραφο ή την άδεια που συνοψίζει δεν δημιουργεί κάποια σχέση δικηγόρου-πελάτη ή οποιαδήποτε άλλη σχέση.

Αυτή είναι μία αναγνώσιμη από ανθρώπους σύνοψη (και όχι υποκατάστατου) της άδειας.

Μπορείτε να:

 • Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό
 • για κάθε σκοπό, ακόμα και εμπορικό.
 • Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.

Υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Αναφορά Δημιουργού — Πρέπει να δώσετε την κατάλληλη ανανγνώριση/ credit, να προσφέρετε έναν σύνδεσμο/ a link για την άδεια, και να υποδείξετε αν έγιναν αλλαγές. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά με κανέναν τρόπο που να υποδεικνύει ότι ο πάροχος της αδείας/ licensor εγκρίνει εσάς ή την χρήση σας.

  Τι σημαίνει "Αναφορά Δημιουργού σ'αυτό το έργο";
  Η σελίδα από την οποία προήλθατε περιέχει ενσωματωμένα μεταδεδομένα χορήγησης αδειών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για το πώς ο δημιουργός επιθυμεί να αναφέρεται σε περαιτέρω χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα HTML, εδώ για να αναφέρετε το έργο. Με αυτόν τον τρόπο θα περιλαμβάνονται μεταδεδομένα για την ιστοσελίδα σας έτσι ώστε οι άλλοι μπορούν να βρουν το πρωτότυπο έργο, επίσης.
 • Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει ν δινείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο.

 • Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί — Δε μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια.

Σημειώσεις:

 • Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε με τη άδεια για στοιχεία του υλικού που είναι σε Κοινό Κτήμ/ public domain, ή εκεί όπου η χρήση επιτρέπεται στα πλαίσια μιας ισχύουσας εξαίρεσης ή περιορισμού.
 • Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η άδεια μπορεί να μη σας δίνει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση που σκοπεύετε. Για παράδειγμα, άλλα δικιώματα, όπως διαφήμιση, ιδιωτικότητα, ή ηθικά δικαιώματα μπορεί να περιορίσουν το πως χρησιμοποιείτε το υλικό.

Μία νέα έκδοση αυτής της άδειας είναι διαθέσιμη. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε για νέα έργα, και ενδεχομένως θέλετε να αδειοδοτήσετε ξανά μ'αυτήν υπάρχοντα έργα. Εντούτοις, κανένα έργο δεν τίθεται αυτόματαστο καθεστώς μιας νέας άδειας.

 

Οι ισχύοντες κανόνες διαμεσολάβησης θα υποδεικνύονται στη σημείωση copyright που δημοσιεύεται με το έργο, ή αν δεν υπάρχει καμία τέτοια, τότε στο αίτημα για διαμεσολάβηση. Εκτός και αν, σε κάποια σημείωση copyright που είναι επισυνημμένη στο έργο, έχει υποδειχθεί διαφορετικά, θα ισχύουν οι κανόνες Διαμεσολάβησης UNCITRAL που ισχύουν σε κάθε διαμεσολάβηση.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Εάν παρέχονται, πρέπει να αναφέρετε το όνομα του δημιουργού και την απόδοση μερών, σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, σημείωση αδειών, σημείωση αποποίησης ευθυνών και σύνδεσμο προς το υλικό. Προηγούμενες εκδόσεις των αδειών CC έχουν ελαφρώς διαφορετικές απαιτήσεις απόδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Στην έκδοση 4.0, πρέπει να υποδείξετε εάν τροποποιήσατε το υλικό και διατηρήσατε μια ένδειξη για τις προηγούμενες τροποποιήσεις. Στην έκδοση 3.0 και στις προγενέστερες εκδόσεις της αδείας, η ένδειξη των αλλαγών απαιτείται μόνο αν δημιουργήσατε ένα παράγωγο έργο.

Οδηγός σήμανσης.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια άδεια καταχωρημένη ως συμβατή στο https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Ως εμπορική χρήση νοείται πρωτίστως εκείνη που αποσκοπεί στον προσπορισμό ενός εμπορικού πλεονεκτήματος ή μιας χρηματικής ανταμοιβής.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Η απλή αλλαγή του φορμά δεν δημιουργεί ένα παράγωγο.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Η άδεια απαγορεύει τη εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων, που ορίζονται με αναφορά στο Άρθρο 11 της Συνθήκης της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας/ WIPO, σχετικά με το Copyright.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Τα δικαιώματα των χρηστών, πέραν των εξαιρέσεων και των περιορισμών όπως η ορθή χρήση και διανομή, δεν επηρεάζονται από τις άδειες της CC.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Ενδέχεται να πρέπει να λάβετε περαιτέρω αδειοδότηση πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό όπως επιθυμείτε.

Περισσότερες πληροφορίες.