CC0

Du använder ett verktyg för att befria ditt eget verk från upphovsrättsliga restriktioner världen över. Du kan använda detta verktyg även om ditt verk är fritt från upphovsrätt i vissa jurisdiktioner, om du vill försäkra dig om att det är fritt överallt. Creative Commons rekommenderar inte detta verktyg för verk som redan är public domain i hela världen. Använd i stället public domain-märket för sådana verk.

Genom att använda CC0 kan du avsäga dig all upphovsrätt och relaterade eller närstående rättigheter som du har till ditt verk, så som din ideella rätt (i den mån den är möjlig att avsäga sig), dina publicitets- eller integritetsrättigheter, rättigheter du har som skyddar mot otillbörlig konkurrens och databasrättigheter och rättigheter som skyddar utvinnande, spridande och återanvändning av data.

Tänk på att du inte kan avsäga dig rättigheterna till ett verk som du inte äger om du inte har tillstånd från ägaren. För att undvika intrång i tredje parts rättigheter bör du rådgöra med din juridiska rådgivare om du är osäker på om du har alla nödvändiga rättigheter för att distribuera verket.

Vänligen notera att detta inte är ett registreringsförfarande och att Creative Commons inte sparar informationen du fyller i. Detta verktyd guidar dig genom processen för att skapa HTML-kod med inbäddad metadata för att markera ditt verk som tillgängligt enligt CC0. Ditt verk kommer inte att associeras med CC0 eller vara tillgängligt enligt CC0 förrän du publicerar det med denna markering.

Lär dig mer börja »