CC0

Korzystasz z narzędzia, które służy do uwalniania własnych utworów od ograniczeń prawa autorskiego na całym świecie. Możesz wykorzystać to narzędzie, nawet jeżeli Twój utwór nie podlega prawu autorskiemu w niektórych systemach prawnych; jeżeli chcesz zapewnić, by był wolny wszędzie. Creative Commons nie poleca stosowania tego narzędzia do utworów, które już znajdują się w światowej domenie publicznej. W takich wypadkach prosimy korzystać ze Znaku Domeny Publicznej.

CC0 pozwala zrzec się wszystkich praw autorskich i pokrewnych przysługujących do utworu składającemu oświadczenie, a także zobowiązać do niewykonywania praw osobistych, prawa do wizerunku lub prywatności, roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji praw do baz danych oraz praw chroniących pobieranie, rozpowszechnianie i ponowne wykorzystanie danych (w zakresie, w jakim zezwala na to prawo) .

Proszę pamiętać, że nie jest możliwe zrzeczenie się praw, które nie przysługują zrzekającemu się (o ile nie ma się zgody posiadacza praw. . W celu uniknięcia naruszeń praw osób trzecich, należy skonsultować się z prawnikiem, gdy istnieją wątpliwości co do posiadania praw koniecznych do rozpowszechniania utworu.

Należy pamiętać, że nie jest to proces rejestracyjny, a Creative Commons nie przechowuje wprowadzonych informacji. Narzędzie służy jedynie jako pomoc w generowaniu kodu HTML wraz z metadanymi, który pozwoli oznaczyć utwór jako dostępny na CC0. Utwór nie będzie w żaden sposób powiązany z CC0 lub dostępny na zasadzie CC) dopóki nie zostanie opublikowany wraz z odpowiednimi oznaczeniami.

Więcej informacji zacznij »