CC0

Du bruker et verktøy som frigir ditt eget verk fra opphavsrettsbegrensinger overalt. Du kan bruke dette verktøyet selv om ditt verk allerede er uten opphavsrettslig beskyttelse i noen jurisdiksjoner, dersom du ønsker å gjøre det klart at det er er i det fri overalt. Creative Commons anbefaler imidlertid ikke dette verktøyet for verk som allerede befinner seg i det fri overalt. I stedet bør du benytte Public Domain-Merket for å markere slike verk.

Ved å benytte CC0 kan du fraskrive deg alle opphavsrettigheter og nærstående rettigheter som du måtte ha i forhold til de verk, slik som dine ideelle rettigheter (i den utstrekning slike kan fraskrives), dine reklame- eller personvernrettigheter, konkurranserettigheter, og databasetettigheter og rettigheter som gir vern mot uttrekk, spredning og gjenbruk av data.

Bemerk at du ikke kan fraskrive deg rettighetene til verk som du ikke eier med mindre du har tillatelse fra eieren. For å unngå å krenke tredje parts rettigheter bør du søke råd hos din juridiske rådgiver dersom du er usikker på om du har alle de rettighetene du trenger for å distribuere verket.

Dette er ikke en registreringsprosess og Creative Commons lagrer ikke noe av den informasjonen du oppgir. Dette verktøyet er kun en veiviser som hjelper deg md å generere HTML med innbakte metadata som du kan bruke for å markere at du frigir ditt verk og gjør det tilgjengelig under CC0. Ditt verk vil ikke bli knyttet til CC0 eller gjort tilgjengelig under CC0 inntil du selv publiserer det med de genererte HTML-markeringene.

Lær mer begynn »