CC0

Je gebruikt een tool om je eigen werk wereldwijd vrij te maken van auteursrechtelijke aanspraken. Zelfs als je werk in sommige jurisdicties vrij is van auteursrecht kun je deze tool gebruiken om ervoor te zorgen dat het werk overal vrij is. Creative Commons adviseert deze tool niet te gebruiken voor werken die wereldwijd reeds tot het publieke domein behoren, maak in plaats daarvan gebruik van de Public Domain Mark.

Met behulp van CC0, kan je afzien van alle auteursrechten en naburige rechten die je hebt over je werk, zoals je morele rechten (tot zover je hier afstand van kunt nemen), je persoonlijkheidsrechten, rechten die je beschermen tegen oneerlijke concurrentie, en databanken-rechten die je beschermen tegen het extraheren, verspreiden en hergebruik van data.

Houd in gedachten dat je geen afstand kunt doen van rechten op een werk waarvan u de rechten niet bezit, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar. Om het schenden van de rechten van derden te voorkomen, dient u overleg te plegen met jouw juridisch adviseur als u niet zeker weet of u de rechten heeft tot het distribueren van het werk.

Dit is geen registratieprocedure is en Creative Commons bewaart noch slaat de door jou ingevoerde informatie op. Dit hulpmiddel begeleid je bij het genereren van de HTML code waarin de metadata is geïncorporeerd die aangeeft dat je werk onder de CC0-vrijwaring ter beschikking wordt gesteld. Je werk wordt niet geassocieerd met CC0 noch geopenbaard onder de CC0-vrijwaring, zolang je het werk niet als zodanig openbaar maakt.

Meer weten begin »