CC0

Jūs izmantojat rīku, lai atbrīvotu savu darbu no autortiesību ierobežojumiem visā pasaulē. Jūs varat lietot šo rīku arī tad, ja jūsu darbs ir brīvs no autortiesību ierobežojumiem vienā jurisdikcijā, bet jūs to vēlaties padarīt brīvi pieejamu visur. Radošā kopiena nerekomendē izmantot šo rīku darbiem, kuri jau ir sabiedrības īpašumā visā pasaulē. Ja tas ir tā, tad labāk ir Atzīmēt darbu kā Sabiedrības īpašumu.

Izmantojot CC0, jūs varat atteikties no visām autortiesībām un blakustiesībām, vai kas jums var piederēt uz jūsu darbu, piemēram, savas morālās tiesības (ciktāl tas ir iespējams), Jūsu publicitāti vai privātās dzīves neaizskaramību, tiesībām, kas jūs aizsargā pret negodīgu konkurenci, datubāžu tiesībām, datu izguves tiesībām, izplatīšanu un datu atkārtotu izmantošanu.

Ņemiet vērā, ka jūs nevarat atteikties no tiesībām uz darbu, kas jums nepieder, ja vien nav īpašnieka dota atļauja. Lai izvairītos no trešo pušu tiesību pārkāpuma, jums vajadzētu konsultēties ar savu juridisko konsultantu, ja neesat pārliecināts, vai jums ir visas tiesības, kas jums ir nepieciešams lai izplatītu šo darbu.

Lūdzu ņemiet vērā, ka tas nav reģistrācijas process un Radošā kopiena neuzglabā jebkādu jūsu ievadīto informāciju. Šis rīks tikai palīdz jums izveidot HTML iegultos metadatus darba marķēšanai, ar kuriem jūs varat iezīmēt savu darbu kā pieejamu ar CC0. Jūsu darbs nebūs saistīts ar CC0 vai padarīts pieejams saskaņā CC0 līdz brīdim, kamēr jūs to attiecīgi neiezīmēsiet.

Uzzināt vairāk sākt »