CC0

Koristite pravni instrument koji će Vam omogućiti da svoje djelo oslobodite ograničenja autorskog prava u cijelom svijetu. Ovaj pravni instrument možete upotrijebiti i u slučaju da Vaše djelo nije zaštićeno autorskim pravom u nekim pravnim sustavima, ako želite osigurati da bude svugdje slobodno. Creative Commons ne preporuča primjenu ovog pravnog instrumenta za djela koja su u cijelom svijetu već javno dobro, već namjesto njega za takava djela koristite Oznaku javnog dobra.

Primjenjujući CC0 na Vaše djelo možete ustupiti sva autorska i srodna prava u djelu, kao što su Vaša moralna prava (u mjeri u kojoj je to zakonski moguće), Vaše pravo nad objavljivanjem osobne fotografije ili pravo privatnosti, prava koja Vas štite protiv nepravedne konkurencije i prava proizvođača baze podataka.

Imajte na umu da ne možete ustupiti prava na djelo koje nije Vaše, osim ako nemate dopuštenje autora. Ne biste li izbjegli kršenje prava treće strane, ako niste sigurni posjedujete li sva potrebna prava da biste mogli distribuirati djelo, potražite prethodno pravni savjet.

Upozoravamo Vas da ovo nije postupak registracije i da Creative Commons ne pohranjuje i ne čuva informacije koje unosite. Ovaj alat vodi Vas kroz proces kreiranja HTML koda s uvrštenim metapodacima koji obilježava Vaše djelo kao dostupno pod CC0. Vaše djelo neće biti povezivo s CC0 ili dano na korištenje pod CC0 dokle god ga ne objavite tako označenoga.

Saznajte više započni »