CC0

You are using a tool for freeing your own work of copyright restrictions around the world. You may use this tool even if your work is free of copyright in some jurisdictions, if you want to ensure it is free everywhere. Creative Commons does not recommend this tool for works that are already in the public domain worldwide, instead use the Public Domain Mark for such works.

Užitím licence CC0 se můžete vzdát všech autorských práv k dílu a ⇥ práv k autorským právům příbuzných, jako jsou např. ⇥ Vaše osobnostní práva (v rozsahu, ve kterém to umožňuje zákon), práva ⇥ na ochranu osobnosti a na soukromí, práva, která Vás chrání před nekalosoutěžním ⇥ jednáním, práva k databázi a práva chránící ⇥ zpracování, šíření a opětovné užití díla.

Mějte na paměti, že se nemůžete vzdát práv k dílu, které ⇥ nevlastníte, ledaže máte povolení od vlastníka těchto práv. Abyste ⇥ předešli porušení práv třetích osob, konzultujte ⇥ se svým právníkem, zda máte všechna ⇥ potřebná práva k šíření díla.

Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že toto není registrační proces a Creative Commons neshromažďuje ani neukládá žádné Vámi vložené informace. Tento nástroj Vás provede procesem tvorby HTML kódu s vloženými metadaty, po jehož připojení bude Vaše dílo vystaveno pod licencí CC0. Vaše dílo nebude vystaveno pod licencí CC0 nebo s ní spojeno do té doby, než ho pod tímto označením zveřejníte.

Více informací začít »