Public Domain Mark

Korzystasz z narzędzia do oznaczania utworów niepodlegających znanym ograniczeniom prawa autorskiego. Creative Commons nie zaleca tego narzędzia do utworów podlegających prawu autorskiemu w jednym lub więcej systemach prawnych. Jeżeli chcesz uwolnić Twój własny utwór od ograniczeń prawa autorskiego, skorzystaj z CC0 przekazania do domeny publicznej.

Za pomocą Oznaczenia domeny publicznej możesz oznaczyć utwór nie podlegający znanym ograniczeniom prawa autorskiego - w sposób, który jasno określa jego stan. Prawidłowo wykorzystane, Oznaczenie pozwala na łatwe wyszukiwanie utworu i dostarcza wartościowych informacji o utworze.

Oznaczenie przeznaczone jest dla starych utworów nie podlegających prawom autorskim na całym świecie lub utworom, które zostały umieszczone w światowej domenie publicznej przed wygaśnięciem praw autorskich przez samego uprawnionego (gdy to możliwe). Nie powinno być używane dla oznaczenia utworów znajdujących się w domenie publicznej w niektórych krajach, a w innych podległe prawu autorskiemu. Obecnie, Creative Commons nie zaleca stosowania Oznaczenia domeny publicznej dla utworów, których status prawno-autorski różni się w różnych krajach, ale pracujemy nad sposobami oznaczania takich utworów. Należy skonsultować się z prawnikiem w przypadku wątpliwości co do zasadności Oznaczenia zidentyfikowanego utworu.

Pamiętaj, że to nie jest proces rejestracji, a Creative Commons nie zapisuje ani nie przechowuje żadnych informacji, które podasz. To narzędzie przeprowadzi Cię przez proces generowania kodu HTML, w którym zaimplementowane będą metadane pomagające w rozpoznawaniu Twojego dzieła jako wolnego od znanych ograniczeń praw autorskich. Dzieło nie będzie połączone ze Znakiem Domeny Publicznej, dopóki nie opublikujesz go oznaczając, że chcesz tego powiązania.

Więcej informacji zacznij »