Chcete vědět o Creative Commons víc? [ Zvažte před licencováním ] [ Jak licence fungují ]

Licenční prvky

Váš výběr možností v tomto panelu aktualizuje ostatní panely na této stránce.

Dovolit šíření upravených děl vzniklých z Vašeho díla?

Dovolit užití Vašeho díla pro komerční účely?

Jurisdikce licence:

Pomozte ostatním uvést Vaše autorství!

Tato část není povinná, avšak její vyplnění přidá k navrženému HTML kódu strojově čitelná metadata!

Máte webovou stránku?

Zkopírujte tento HTML kód a informujte návštěvníky Vaší stránky o této licenci!
Podívejte se, jak sdílet Vaše dílo s existujícími komunitami, které podporují licencování pod Creative Commons.